รัฐบาลกัมพูชาแจ้งวันนี้ว่า ได้ตอบสนองต่อความกังวลของสหภาพยุโรปหรืออียูแล้วในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการเมือง ขอให้อียูคำนึงถึงแรงงานสตรีเกือบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบหากอียูระงับสิทธิพิเศษทางการค้า

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาแถลงวันนี้ว่า รัฐบาลได้นำเสนอรายงานครอบคลุมเรื่องมาตรการและสิ่งที่ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความกังวลทั้งหมดของอียู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเคารพสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในที่ดิน เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม รัฐบาลกัมพูชาหวังว่าคณะกรรมการธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของอียูจะคำนึงถึงความพยายามด้วยเจตนาอันดีของรัฐบาลกัมพูชาที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้ระเบียบของอีบีเอ (EBA) ซึ่งเป็นข้อตกลงให้ประเทศด้อยพัฒนาที่สุดส่งออกสินค้าทุกอย่างยกเว้นอาวุธเข้าอียูโดยปลอดภาษีและโควต้า คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานสตรีเกือบล้านคนและผลกระทบทางอ้อมต่อครอบครัวที่ได้รับการดูแลด้วยเงินเดือนของแรงงานเหล่านี้ รวมทั้งเคารพหลักการอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา

นายกฯกัมพูชาไม่แคร์อียูขู่งดสิทธิพิเศษทางการค้า
กระทรวงต่างประเทศแถลงดังกล่าวทั้งที่นายกรัฐมนตรีฮุน เซนของกัมพูชาเพิ่งกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ไม่สนใจเรื่องที่อียูขีดเส้นตายให้กัมพูชาชี้แจงภายในวันนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาปราบปรามฝ่ายค้าน กลุ่มภาคประชาสังคม และสื่อ ไม่เช่นนั้นอียูจะระงับข้อตกลงอีบีเอ