นายปลัดฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการผลิตข้าวทั่วโลกจะลดลง 3.93 ล้านตันเป็น 491.14 ล้านตันในปีการผลิต 2561-2519 เนื่องจากภัยแล้งและน้ำท่วมในประเทศจีน ปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าคาดในอินเดียและฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเสียหายจากการผลิตข้าวจากพายุไต้ฝุ่นก็จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตทั่วโลกลดลง

ในทางตรงกันข้ามการบริโภคข้าวทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.74 ล้านตันเป็น 489.56 ล้านตันเนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ เช่นจีนอินเดียและไนจีเรีย สำหรับปีถึงวันที่ 11 ธันวาคมอินเดียเป็นผู้ส่งออกที่โดดเด่นด้วย 11.37 ล้านตันตามด้วยประเทศไทย 10.35 ล้านตันและเวียดนาม 6.06 ล้านตัน รองนายกรัฐมนตรีฉัตรชัยสฤษฎิกุลกล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายและการจัดการข้าวตกลงทำโครงการประกันภัยมูลค่า 1.47 หมื่นล้านบาทสำหรับปลูกข้าวในฤดูฝนครอบคลุม 30 ล้านไร่ในปีการผลิต 2562