การศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกานั้นต้องมีการศึกษาหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งลายลักษณ์อักษรหลักฐานทางโบราณคดีคำบอกเล่าหรือตำนาน ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองมาเสียก่อน ไม่ใช่รับเอามาทั้งดุ้น มิฉะนั้นจะความย้อนแย้งเกิดขึ้นเสมอ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเสรีภาพ ที่ชาวอเมริกันเทิดทูนกันหนักหนากับการยอมรับสถาบันทาสให้อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว แม้แต่อดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนีย นายแพตริก เฮนรี ผู้มีชื่อเสียงจากการกล่าวคำที่ประกาศก้องจนเป็นสาเหตุของสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาที่ว่า “Give Me Liberty or Give Me Death ไม่มีเสรีภาพ ก็ตายเสียดีกว่า” ก็เป็นเจ้าของทาสเหมือนกัน การมีทาสในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กล่าวคือ การลงทุนทำการเกษตรเพื่อการค้าแสวงหาผลกำไรโดยใช้พื้นที่ดินขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้แรงงานราคาถูกจำนวนมาก เป็นสาเหตุของการค้าทาสที่นำเข้าจากทวีปแอฟริกาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก มาขายเป็นแรงงานแบบวัวควาย ไม่ใช่มนุษย์ ในไร่ยาสูบ นาข้าว และไร่อ้อย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นไร่ฝ้ายขนาดใหญ่ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องใช้แรงงานทาสแอฟริกันร่วมล้านคนเลยทีเดียว