ประเทศไทยได้เริ่มเจรจากับศรีลังกาตุรกีและปากีสถานสำหรับเขตการค้าเสรี DTN มีเป้าหมายที่จะจัดทำร่างข้อกำหนดของเขตการค้าเสรีกับสามประเทศให้เสร็จสิ้นภายในปี 2019 เราคาดหวังว่าเขตการค้าเสรีจะลงนามและออกกฎหมายในปี 2563 อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่ากลยุทธ์การค้าเสรีของไทยจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบจากสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯและจีนซึ่งอาจเพิ่มขึ้นอีกหลังจาก 90 วันในการระงับการเก็บภาษีศุลกากรใหม่โดยมหาอำนาจทั้งสอง ดังนั้นแม้ว่า RCEP จะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ผลกระทบเชิงบวกต่อการค้าและการลงทุนอาจไม่สามารถมองเห็นได้จนถึงปี 2020 เป้าหมายการเติบโตของการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 8 ในปี 2562 นั้นเป็นไปในแง่ดีเช่นกันจากการคาดการณ์ของสถาบันอื่น ๆ เช่นศูนย์ข่าวกรองเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ศูนย์วิจัยกสิกรและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 3.4, 4.5 และ 4.6 ในปีนี้ตามลำดับ