หากการเรียงตัวที่ดีของฟัน จะทำให้การสบฟันดีขึ้น ความสัมพันธ์ของฟันและขากรรไกรดีขึ้น รวมทั้ง ทำให้สามารถทำความสะอาดเหงือกและฟัน และดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น การจัดฟันก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเรื่องเวลา และค่าใช้จ่าย ว่าสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่สามารถให้เวลามารับการรักษาได้ หรือไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ก็อาจต้องพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆ ต่อไป

แล้ววิธีจัดฟันแบบไหนดีที่สุด?
เนื่องจากแต่ละวิธี มีข้อจำกัดแตกต่างกัน ในแง่ของข้อบ่งชี้ ข้อห้าม รวมทั้งเรื่องราคา และเวลาที่ใช้ในการรักษา ดังนั้น อาจมีหลากหลายวิธีที่ดีและเหมาะสมสำหรับแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นกับอีกหลายปัจจัย ซึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ในคนแต่ละคน ก็มีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้วิธีในการจัดฟัน ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และปัจจัยอื่นๆ ของแต่ละคนเป็นหลัก
ข้อดี-ข้อเสีย ของการจัดฟัน เป็นอย่างไรบ้าง ?
การจัดฟัน เป็นการทำให้ฟันมีการเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดั้งเดิมของฟัน ดังนั้น ข้อดี คือ เป็นฟันของเราเอง ไม่ต้องเสริมเติมแต่งฟัน กระบวนการนวดเหงือกโดยธรรมชาติที่เนื่องมาจากอาหารที่เคลื่อนผ่านตัวฟัน จะยังคงเป็นปกติ เป็นผลดีต่อสภาพเหงือกและอวัยวะโดยรอบๆ ฟัน แต่ข้อเสียคือ ต้องใช้ระยะเวลานาน และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมทั้งความยากในการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากขณะมีเครื่องมือจัดฟันอยู่ นอกจากนั้น เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อย
ก็ต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) ในระยะยาว เพื่อคงไว้ซึ่งตำแหน่งของฟันที่ต้องการ หากวันใดไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ฟันอาจคืนกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนการจัดฟันก็เป็นได้

เวลาที่ใช้ในการรักษาด้วยการจัดฟันเป็นอย่างไร?
ส่วนมาก การจัดฟันจะใช้ระยะเวลารวมประมาณ 2 ปี อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละสภาพปัญหา จากนั้น ก็ต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันต่อ นานตราบเท่าที่อยากให้ฟันอยู่ในตำแหน่งหลังจัดฟัน

สามารถจัดฟันได้ในทุกคนหรือไม่?
หากสภาพปัญหาที่เกิดจากฟันเพียงอย่างเดียว การจัดฟันสามารถช่วยได้อย่างแน่นอน แต่จะจำเป็นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้ให้การรักษาและความยินยอมร่วมมือของผู้ป่วยด้วย ส่วนสภาพปัญหาที่เกิดร่วมกันระหว่างฟันและกระดูกขากรรไกรนั้น การจัดฟันแต่เพียงอย่างเดียวอาจทำไม่ได้ เพราะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด อาจจำเป็นต้องร่วมกับการผ่าตัด ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ยอมผ่าตัด ก็อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงอาจต้องปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นต่อไป จนกระทั่งผู้ป่วยยินยอมผ่าตัด

อายุมากแล้ว จะจัดฟันได้หรือไม่?
อายุไม่ใช่อุปสรรคในการจัดฟัน เพียงแต่ว่า เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกก็แข็งแรงหนาตัวขึ้น ทำให้การเคลื่อนตัวของฟันยากขึ้น จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนฟันนานขึ้น แต่หากจำเป็นต้องจัดฟัน ถึงจะอายุมากแล้ว ก็สามารถทำได้ ไม่มีปัญหา จากข้อมูลของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกาบอกไว้ว่า อายุที่เหมาะสมคือประมาณ 7 ปี วัยนี้ ฟันกรามแท้ซี่แรก และฟันแท้อีกหลายซี่เริ่มขึ้นมาในช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะสามารถตรวจ และประเมินสภาพของปัญหาที่อาจเกิดกับฟันและขากรรไกรได้ตั้งแต่เนิ่นๆนอกจากนั้นกระดูกขากรรไกร ก็จะเจริญขึ้นมากพอที่ทันตแพทย์จัดฟันจะมองเห็นได้ว่าจะเกิดปัญหาการสบฟัน
ต่อไปในอนาคตหรือไม่ อายุที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น 7 ปีเสมอไป แต่วัยนี้จะช่วยให้ผู้ปกกครองและทันตแพทย์ได้มีเวลาเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็ก และจะได้ตัดสินใจถึงวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรักษา
วางแผนล่วงหน้า และป้องกันการเกิดปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยากต่อไปได้ในอนาคต

Credit https://www.idolsmiledental.com/จัดฟันบางนา/