ข้อเสียของการ จัดฟันนานเกินไป การจัดฟันของแต่ละคนอาจมีระยะเวลาการรักษาที่ไม่เท่ากัน และไม่ใช่เพียงจัดฟันเพื่อให้ฟันเรียงตัวสวยงามที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น ทันตแพทย์จะต้องดูการสบฟันที่ถูกต้องของคนไข้อีกด้วย เพราะฉะนั้นการมีวินัยในการพบคุณหมอเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันก็มีความสำคัญและให้แผนการรักษาตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่อย่างนั้นการใส่เครื่องมือนานเกินกว่าความจำเป็นอาจส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันอ่อนแอลงในขณะใส่เครื่องมือหรือหลังถอดเครื่องมือได้ ซึ่งจะส่งผลอย่างไรบ้างลองมาดูกัน

กระดูกฟันละลาย / ฟันโยก เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันมีหน้าที่ทำให้ฟันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้ฟันโยกได้เป็นเรื่องปกติ แต่หากการจัดฟันใช้เวลานานเกินไปอาจทำให้กระดูกฟันละลายหรือรากฟันละลายนั่นเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวกับรากฟันได้ ซึ่งจะทำให้คุณสียทั้งเวลาในการรักษาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก

เหงือกอักเสบ ผู้ที่จัดฟันส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติ เพราะการที่มีเครื่องมืออาจทำให้ทำความสะอาดไม่ทั่วถึงซึ่งจะก่อให้เกิดหินปูนขึ้นได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้จัดฟัน เมื่อหินปูนก่อขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะสะสมบนเหงือกที่หุ้มฟันไว้ ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียจนเกิดอาการเหงือกอักเสบได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่จัดฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดฟันโลหะ ควรขูดหินปูนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงโรคเหงือกอักเสบและหมั่นดูแลความสะอาดช่องปากและฟันอยู่เสมอ

ฟันเคลื่อนตัวง่าย หลังจากจัดฟันแล้วหากคุณไม่มีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์จะทำให้ฟันมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ผิดที่ผิดทาง การใส่รีเทนเนอร์เป็นการประคองให้ฟันของคุณล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และหากไม่ใส่เป็นเวลานานๆ อาจจะทำให้ฟันล้ม และเสี่ยงต่อการจัดฟันรอบสองแน่นอน