คอลลาเจน วุฒิศักดิ์ มีประโยชน์ การที่รับประทานคอลลาเจนเข้าไปโดยตรงหรือทาที่ผิวหนังจะมีประโยชน์หรือไม่? คอลลาเจนเองก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง เมื่อรับประทานเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบยาเม็ด ยาผงละลายน้ำดื่ม หรือผสมในอาหารเสริมชนิดต่างๆ

เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจำเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยก่อน โปรตีนทุกชนิดจะถูกเอนไซม์หลายชนิดในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กย่อยสลาย จากโปรตีนที่เป็นสายยาวจะถูกเอนไซม์ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เหลือเพียงหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด คือ กรดอะมิโนแล้วร่างกายจึงดูดซึมกรดอะมิโน เพื่อนำไปประกอบกันขึ้นใหม่ เป็นโปรตีนที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้รวมทั้งคอลลาเจน ดังนั้นคอลลาเจนที่รับประทานเข้าไป จึงไม่สามารถถูกดูดซึมไปทั้งเส้นแล้วตรงไปอยู่ที่ผิวหนัง หรือกล่าวได้ว่าคอลลาเจนที่รับประทานเข้าไปไม่เหลือคุณสมบัติของคอลลาเจนอีกต่อไป

คอลลาเจนชนิดที่ทาผิวก็เช่นกัน จะไม่สามารถตรงเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังแล้วทำให้ผิวหนังเต่งขึ้น และด้วยความที่คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่เป็นสายเปปไทด์ 3 สายพันกัน ถือเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ผิวหนังไม่สามารถดูดซึมได้

คอลลาเจนมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยแค่ไหนเมื่อรับประทาน ?

คุณค่าที่ได้จากการรับประทานคอลลาเจนนั้น แทบจะไม่มีเลย หากเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้จากการรับประทานโปรตีนชนิดอื่นๆ การพิจารณาคุณค่าของโปรตีนนั้น พิจารณาจากชนิดและปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายที่มีอยู่ในโปรตีนนั้น

กรดอะมิโนมีทั้งหมด 20 ชนิด ในจำนวนนี้มี 8 ชนิด ที่เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ หรือร่างกายสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอ ร่างกายจึงต้องรับกรดอะมิโนจากภายนอกเข้าไป เช่น โดยการรับประทานอาหารเรียกกรดอะมิโนกลุ่มนี้ว่า กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งได้แก่ ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน เมทไธไอนีน เฟนนิลอลานีน ทริโอนีน ทริปโตเฟน และวาลีน

คอลลาเจนมีค่า PDCAAS ต่ำมาก มีค่าใกล้กับ 0 ทั้งนี้เพราะกรดอะมิโนส่วนใหญ่ในคอลลาเจนเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น เช่น ไกลซีน อะลานีน และโพรลีน ร่างกายสามารถสร้างได้เอง เพียง 3 ชนิดนี้รวมกันก็มากกว่า 50% ขององค์ประกอบคอลลาเจนแล้ว และยังไม่มีกรดอะมิโนทริปโตแฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นอีกด้วย

ประโยชน์ของคอลลาเจนมีอะไรบ้าง?

คอลลาเจนมีประโยชน์ทางการแพทย์ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมกระดูก การจัดฟัน และวงการศัลยกรรมทั่วไป เนื่องจากแผ่นคอลลาเจนเป็นวัสดุที่เหนียว ยืดหยุ่น และอุ้มน้ำได้ดีเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับใช้ปิดปากแผล ใช้เป็นลิ้นหัวใจเทียม ใช้เป็นส่วนประกอบของผิวหนังสังเคราะห์ ที่ใช้ในผู้ป่วยที่ผิวหนังหลุดลอก เนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในอุตสาหกรรมอาหารใช้คอลลาเจนในการเพิ่มเนื้อสัมผัส โดยใช้คอลลาเจนที่ผ่านความร้อนเป็นเวลานานจนโปรตีนเสียสภาพ หรือที่เรียกว่า “เจลลาติน” นั่นเอง