สมองเด็กที่กำลังเจริญเติบโตต้องการเรียนรู้และการกระตุ้น การเข้าใจพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้เราสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองเด็กได้อย่างเหมาะสม ไม่ควรเร่งรีบ และก็ไม่ช้าเกินไป จะเห็นความมหัศจรรย์ของชีวิตอย่างยิ่ง สมองของเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี สมองของเด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ท้องแม่ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนก่อนคลอด อารมณ์ความรู้สึกของแม่มีผลกระทบถึงลูกในท้องได้ด้วย

ถ้าแม่มีจิตใจแจ่มใสลูกก็จะมีจิตใจแจ่มใส ไม่เครียด พ่อแม่สามารถกระตุ้นสมองของลูกด้วยการเริ่มอ่านหนังสือให้ลุกฟัง พูดคุยกับลูกในท้อง เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ก็สามารถเพิ่มการกระตุ้นสมองได้มากขึ้น เพราะเด็กสามารถมองเห็น ได้ยิน และเริ่มเรียนรู้การโต้ตอบจากพ่อและแม่ เช่น ร้องไห้เมื่อหิว เป็นต้น
ช่วงแรกเกิดเป็นช่วงที่เด็กสามารถจดจำใบหน้าของคนได้แล้ว พ่อแม่สามารถกระตุ้นด้วยการให้ลูกได้เห็นใบหน้าบ่อยๆ พูดคุยและกระตุ้นการมองเห็นของลูก โดยอาจใช้ของเล่น โมบาย หรือหนังสือ สภาพแวดล้อมสำหรับเด็กในวัยนี้ก็มีส่วนสำคัญ ควรมีสภาพแวดล้อมี่โปร่งโล่ง สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เงียบจนเกินไป เสียงเป็นปัจจัยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กได้ด้วย หากบรรยากาศเงียบจนเกินไป อาจส่งผลเสียให้กับเด็กด้วยซ้ำ ที่สำคัญต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด การที่เด็กได้เห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ เมื่อถึงวัยที่เริ่มคลาน เด็กจะสนใจของเล่นมากขึ้น การให้ของเล่นแก่เด็กในวัยนี้ มีข้อควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเป็นวัยที่มักหยิบของเข้าปาก ของเล่นก็ไม่ควรมีมากชิ้นเกินไปเพราะจะทำให้เด็กเสียสมาธิ เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นชิ้นไหน ของเล่นน้อยชิ้นจะสร้างเรื่องสมาธิเพราะเด็กจะมีเวลาศึกษาของเล่นชิ้นนั้นอย่างละเอียด เป็นพื้นฐานของการสร้างสมาธิในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth