จีนรายงานว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากที่สุด ในรอบเกือบ 6 สัปดาห์ โดยมีปัจจัยมาจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับจีนในการป้องกันการระบาดระลอกสอง

รายงานระบุว่า เมื่อวานนี้ จีนมีผู้ป่วยใหม่ 108 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวันสูงสุดนับตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่ 143 คน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า ในจำนวนผู้ป่วยใหม่ 108 คนนั้น 98 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของจำนวนผู้ป่วยที่เดินทางเข้าประเทศต่อวัน และทำให้จีนกังวลว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระบาดระลอกสอง และทำให้ประเทศกลับเป็นอัมพาตอีกครั้ง

มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งอยู่ติดกับรัสเซีย มีผู้ป่วยใหม่ 56 คน โดยในจำนวนนี้ 49 คน มาจากรัสเซีย และขณะนี้ทางมณฑลกำลังจะกระชับมาตรการควบคุมชายแดน และมาตรการกักกันผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเมืองชายแดน สุยเฟินเหอ และฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง จะกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องเข้ารับการกักกันโรคเป็นเวลา 28 วัน