เชียงแสนเป็นที่รู้จักจากจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของ ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ ซึ่งเป็นพรมแดนของไทยลาวและพม่าพบปะกัน มีจุดชมวิวสองมุมที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกได้ คนแรกที่มาจากเนินเขาวัดพระธาตุผาขาวและคนที่สองลงมาจากเนินเขา ทั้งสองมีป้ายบอกทางอย่างเป็นทางการสำหรับการถ่ายภาพเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

วัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวล้านนาชาวกะเหรี่ยงและชนเผ่าพื้นเมืองอื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสดใส ทัวร์เดินป่ากับชาวเขายังคงเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของชาวไทยที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับนักผจญภัยที่กล้าหาญ