ตลาดไท ตลาดกลางสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย แหล่งสำคัญในการรวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตรภายในและต่างประเทศ บนพื้นที่กว้างขวางถึง 450 ไร่ ก่อตั้งโดยดร.ถนอม อังคณะวัฒนา ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรมทั้งในด้านตลาดแรงงานและตลาดรองรับสินค้าที่ใหญ่ที่สุด มีแนวคิดเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรกรรมด้วยวิธีการทำให้กลไกการตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเห็นว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ ตลาดไทจึงก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2540 บริหารจัดการโดยบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จำกัด ที่นี่แบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วนชัดเจนตามประเภทสินค้าที่หลากหลาย พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการครบครัน มีผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วทุกมุมของประเทศมาทำการค้าขายได้อย่างสะดวกสบายในหลายเส้นทาง ทั้งจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงรองรับสินค้าจากต่างประเทศด้วย
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง///ททท.