เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เพื่อจัดหาน้ำให้กับโรงงานอิฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับการจับปลาในเมือง ทะเลสาบล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะอันสวยงามพร้อมด้วยสนามเทนนิสลู่วิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายกลางแจ้ง นอกจากนี้ Feneketlen ยังมีทัศนียภาพอันงดงามของโบสถ์เซนต์ Imre ที่สวยงาม

รวมทั้งโอกาสที่จะได้พักผ่อนอย่างผ่อนคลาย สวนพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์ Buda Arboretum ซึ่งเป็นแหล่งหลบหนีกลางแจ้งที่มีเสน่ห์อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บ้านของพืชหลายร้อยชนิดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินอ่านหนังสือหรือใช้เวลาในการชมความงามตามธรรมชาติของพื้นที่