หลังสงกรานต์ 5 วันยอดตายพุ่ง 323 ศพมากกว่าปีที่แล้ว 18 ราย เหลืออีก 2 วันเสี่ยงเอาไม่อยู่คุมยอดเสียชีวิตไม่ได้ วอน ปชช.และครอบครัวดูแลตัวเองใช้ถนนระมัดระวัง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิไทยปลอดภัย ออกแถลงการณ์เรื่องความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2561 โดยมีใจความระบุว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วัน อันตรายเป็นจำนวนมาก รวม 5 วัน 

มีจำนวนรวมถึง 323 ราย มากกว่าในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วถึง18 ราย และมีความเป็นไปได้ที่รัฐจะไม่สามารถจะควบคุมให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังคือ 399 รายได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก2 วัน ซึ่งมูลนิธิประชาปลอดภัย ได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาก่อนแล้วจึงได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแบบแผนการเดินทางในปีนี้ต่างไปจากปีก่อนมากจากการที่ประชาชนสามารถหยุดต่อเนื่องยาวได้ถึง10วัน ทั้งๆฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยังจะสุ่มเสี่ยงอยู่มาก

นายนิกร กล่าวต่อว่า ดังนั้นขอเรียกร้องต่อมีส่วนผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเข้ามาบัญชาการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อสั่งการอย่างไกล้ชิดในช่วงเวลาเหลืออยู่แค่ 2 วันโดยด่วน เพราะขณะนี้ไม่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบเข้ามาคอยกำกับดูแลศูนย์ฯเท่าที่ควร 2.ขอให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่และตามเส้นทางช่วยกันดูแลปัองกันกรณีการหลับในเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นกรณีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากในปีนี้จากความอ่อนเพลียของประชาชนที่เดินทางกลับจากการหยุดยาว อันจะนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ที่มีสูญเสียได้มาก 3.ขอให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับช่วยกันดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนบุคคลอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยความระมัดระวัง ด้วยว่าในสงกรานต์ปีนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากและมีจำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแล้ว จึงเรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวังในทุกๆด้านเพื่อจะได้ไม่เกิดการสูญเสียขึ้นทั้งต่อตนเองครอบครัวและผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews