“บก.จร.” เตรียมปรับปรุง “เรดไลท์คาเมล่า” ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเพิ่มระบบให้จ่ายเงินค่าปรับผ่านธนาคาร เชื่อมกรมขนส่งฯ เพื่ออายัดต่อภาษีเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์  รองผู้บังคับการตำรวจจราจร(รองผบก.จร.) กล่าวว่า  ขณะนี้กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงทีโออาร์ว่าจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงและดูแลระบบกล้องตรวจจับฝ่าไฟแดงหรือ “เรดไลท์คาเมล่า” เนื่องจากขณะนี้เอกชนเจ้าเดิมที่ดูแลให้หมดสัญญาว่าจ้างไปแล้ว

ดังนั้นจึงต้องมีการร่างทีโออาร์ใหม่ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ซอฟแวร์ที่จะต้องทำงานได้ตลอดเวลา มีความทันสมัยสามารถดำเนินการตรวจจับได้ตลอด 24 ชม. และมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับผู้กระทำความผิดคล้าย ๆ กับระบบของกล้องตรวจจับเลนเชนจ์ โดยเอกชนที่จะเข้ามาดูแลระบบจะต้องเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา การออกใบสั่งและฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดจะต้องเชื่อมโยงกับระบบพีทีเอ็มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลใบสั่งเพื่อที่จะดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการขนส่งทางบกในการอายัดการชำระภาษีเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ที่ไม่มีชำระค่าปรับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  พร้อมทั้งเพิ่มระบบให้สามารถจ่ายค่าปรับผ่านทางธนาคารได้ เนื่องจากขณะนี้ใบสั่งเรดไลท์จ่ายค่าปรับได้เฉพาะทางไปรษณีย์และเดินทางมาชำระค่าปรับในหน่วยงานที่ออกใบสั่งเท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews