บริการจัดการอาคาร ขั้นตอนการสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านมือใหม่ต้องเรียนรู้  บ้านสวยๆสักหลังอาจเป็ยความฝันของใครหลายๆคนในยุคปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการกระตุ้นให้คนในสังคมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ง่ายขึ้น

อาจเห็นได้จากการจัดโครงการของภาครัฐและธนาคารที่ช่วยกระตุ้นให้คนอยากมีบ้านด้ทำตามความฝันของตนเองด้วยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อบ้านหลังแรกและการสนับสนุนด้านต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่กำลังจะสร้างหรือซื้อบ้านสักหลัง ปัญหาส่วนใหญ่ที่ตามมาคือการควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างที่อาจจจะบานปลายในอนาคตจนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและความสำคัญของการสร้างบ้านสักหลังที่จะต้องควบคุมวางแผนอย่างดี วันนี้เราจึงมี6 ขั้นตอนการสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านมือใหม่ต้องเรียนรู้ มาฝากกันเพื่อให้ทุกท่านที่อาจจะกำลังสร้างบ้านสักหังของตนเองได้เก็บเอาไปใช้

.         1. งานฐานรากและโครงสร้าง เป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดหากมีความผิดพลาดในงานส่วนนี้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูง ดังนั้นท่านเจ้าของบ้านควรตัดสินใจให้แน่นอนเกี่ยวกับขนาดของห้องต่างๆ และตำแหน่งที่ตั้งก่อนลงมือตอกเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลังจากงานโครงสร้างเริ่มต้นไปแล้วเนื่องจากในการออกแบบโครงสร้างจะมีความสัมพันธ์กันทั้งอาคารการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้

.        2. งานผนังและหลังคา งานส่วนนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสวยงามของตัวบ้านและยังมีผลโดยตรงต่อการใช้งานบ้านในด้านการป้องกันความร้อน แสงแดด และน้ำฝน การตัดสินใจเลือกวัสดุที่จะใช้และขนาดระยะต่างๆ จะต้องเหมาะสมกับการใช้สอยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง

.        3. งานช่องเปิดตประตูและหน้าต่าง ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามให้บ้านแล้วยังมีผลต่อระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากโดยปกติงานส่วนนี้จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การจัดเตรียมช่องเปิดของผนัง และการสั่งผลิตจากผู้จัดจำหน่าย อีกทั้งจะกระทบต่อการจัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์และงานระบบต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ระหว่างก่อสร้างจะกระทบถึงค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างมากที่สุด

.         4. งานระบบไฟฟ้า ประปา ศูนย์อำนวยความสะดวกของบ้านคืองานระบบเหล่านี้ หากถูกออกแบบมาไม่เหมาะสม หรือติดตั้งผิดตำแหน่งจะทำให้การใช้ประโยชน์ในบ้านเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดอันตราย

.        5. งานตกแต่งสถาปัตยกรรม สุดท้ายบ้านจะสวยงามเป็นที่ภาคภูมิใจของเจ้าของบ้านเพียงใดขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทวัสดุตกแต่งผิว ทั้งผิวพื้น ผนัง รวมถึงสีที่เลือกใช้ล้วนบ่งบอก รสนิยม อุปนิสัย บางครั้งรวมถึง ความปลอดภัยในการอยู่อาศัยอีกด้วย