หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ซึ่งความร่มรื่นใต้เงาต้นไผ่ที่เรียงราย สองข้างทางไปตาม ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทำให้ที่นี่มีความสวยงามสมชื่อบ้านไร่ไผ่งามเลยทีเดียว ทั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมบ้านไร่ไผ่งามนี้ ได้รับการถ่ายทอดการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากคุณป้าแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า)

จากนั้นได้รวมกลุ่มกันผลิตฝ้ายทอมือจอมทองซึ่งกลายเป็น ชิ้นงานหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในความสวยงาม ทั้งนี้ภายหมู่บ้านยังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา สถานที่ซึ่งรวบรวมผ้าและเครื่องมือทอผ้าในสมัยโบราณมาจัดแสดง เพื่อระลึกถึงผลงานอันล้ำค่าของศิลปินท่านนี้ พร้อมกับจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายสีสันสวยงามทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การแกะฝ้ายออกจากฝัก การดีดฝ้ายให้เป็นปุย การหีบฝ้าย การแยกเมล็ดฝ้าย และด้วยรายละเอียดต่างๆ นี้เอง ที่มีการจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดาจึงคว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมภาคเหนือปี พ.ศ.2551 นับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของชาวบ้านไร่ไผ่งามแห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand