ภูมิภาค 7 ต.ค. – ขณะที่ประชาชนยังพร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองอร่ามในช่วงเดือนตุลาคม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการนำต้นดาวเรืองที่กำลังจะออกดอกมาประดับตกแต่ง เป็นเลข ๙ ด้านหน้าและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

อบต.ปะเหลียน จังหวัดตรัง นำต้นดาวเรืองกว่า 6 พันต้น ที่ออกดอกแล้ว มาประดับตกแต่งเป็นตัวอักษร “รัชกาลที่ 9” โดยในตำบลปะเหลียน ยังมีการประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองอีก 3 จุดใหญ่ คือบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร,หน้าป้อมตำรวจปะเหลียน และ 2 ฝั่งถนน ขณะที่ประชาชนต่างนำดอกดาวเรืองมาประดับ และนำพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประดับไว้หน้าบ้าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.