ประชาชนร่วมชมนิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด และนิทรรศการชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ที่บริเวณหน้าประตูสวนอัมพร พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านต่าง ๆ ทั้งการเกษตรแบบครบวงจร การศึกษา ศาสนา และการพัฒนาอาชีพ รวมถึงศิลปะอันล้ำค่าของแผ่นดินที่จัดแสดงอยู่ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพ

ขณะที่ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าสนามเสือป่ามีการจัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี นำตัวอย่างความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมาจัดแสดงให้ประชาชนเรียนรู้ โดยสิบเอก ภาณุพล เตชะกุลัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่านำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากขยะและของเหลือใช้มานำเสนอในนิทรรศการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังมีจุดรับเครื่องสักการะพระราชทาน เพื่อนำไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสิตด้วย

/NNT