ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์จะประสบปัญหาการลดลงของการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกเนื่องจากการเกิดโรคหรือไม่ แบบจำลองนี้สามารถใช้ปรับปรุงการเลือกยาผู้สมัครและกลุ่มผู้เข้าร่วมสำหรับการทดลองทางคลินิกซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างมาก มันจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้ว่าพวกเขาอาจประสบกับความเสื่อมถอยทางสติปัญญาอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่เดือน

และหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นพวกเขาและคนที่พวกเขารักสามารถเตรียมตัวได้บริษัทยาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ฉีดเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังการวิจัยของอัลไซเมอร์ ถึงกระนั้นก็ตามสนามก็ถูกรบกวนด้วยความล้มเหลว: ระหว่างปี 1998 ถึง 2017 มีความพยายาม 146 ครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคตามรายงานของ 2018 จากการวิจัยยาและผู้ผลิตของอเมริกา ในเวลานั้นมีเพียงยาใหม่สี่ตัวเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติ ปัจจุบันมีผู้สมัครยามากกว่า 90 รายที่กำลังพัฒนา