การรักษาด้วยยาปัจจุบันเชื่อมโยงกับข้อร้องเรียนเช่นกะพริบร้อนความจำเสื่อมความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าผลข้างเคียงน่ารำคาญที่ผู้ป่วยบางรายหยุดการรักษาผู้ช่วยชีวิต การศึกษาของพวกเขาพบว่าสารยับยั้ง aromatase ยับยั้งการสังเคราะห์สโตรเจนในเนื้อเยื่อร่างกาย แต่การค้นพบที่ไม่คาดคิดในสมอง

สามารถอธิบายถึงผลกระทบเชิงลบบางอย่างและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาร์โมเซ็ทเพศชายและเพศหญิงกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีสมองคล้ายกับมนุษย์และมีพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน ยานี้มีไว้สำหรับป้องกันมะเร็งเต้านมกำเริบในมนุษย์และช่วยชีวิต แต่หลายครั้งผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามเพราะผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต