มีการเตรียมย้ายชาวบ้านเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง จำนวน 465 ครอบครัว ใน 10 หมู่บ้าน ไปยังบ้านจัดสรรในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อหลีกทางให้กับโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง ขื่อนแห่งใหม่บนแม่น้ำโขงซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจผลกระทบ จะมีเริ่มการก่อสร้างในเร็วๆ ตามแผนคือเดือนนี้ และกำลังจะมีการลงนามสัญญาก่อสร้าง

โดยประชาชนเมืองจอมเพ็ด จะถูกโยกย้ายไปอยู่หมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากเขื่อนจะสร้างกั้นแม่น้ำโขง เขตเมืองจอมเพ็ด ส่วนเรื่องการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ กำลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความเสียหายของแต่ละครอบครัว ข่าวระบุว่าโครงการเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบาง จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมด 1,077 ครอบครัว จำนวน 4,600 คน ข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบใน 3 แขวง คือ เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง เมืองปากอู แขวงอุดมไซย และเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี โดยโครงการเขื่อนหลวงพระบาง เป็นการร่วมทุนของรัฐบาลลาว กับบริษัท ช.การช่าง ของไทย และบริษัท PetroVietnam Power Corporation ของรัฐบาลเวียดนาม มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,410 เมกะวัตต์ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสำรวจออกแบบและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้าง