ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) อยู่ด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ 1,505 ไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสะออน คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์หายากที่มีอยู่มากกว่า 100 ตัว ลักษณะเด่นของวัวแดง คือ มีวงก้นขาวคล้ายรูปใบโพธิ์ ขาทั้งสี่มีสีขาวคล้ายสวมถุงเท้า มีขนสีขาวรอบขอบตาและจมูก

นอกจากนั้นยังมีสัตว์ป่าที่พบตามธรรมชาติชนิดอื่น ๆ เช่น กระต่ายป่า กระรอก ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก และนกชนิดต่าง ๆ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม สวนสะออนเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand