ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงและเส้นทางเดินทางมายังท่าอากาศยานทั้งทางถนนและทางรถไฟยังคงเป็นปกติในเช้าวันนี้ แม้ว่าผู้ประท้วงนัดแนะกันสร้างความกดดันให้แก่เส้นทางเดินทางมาท่าอากาศยานในวันเสาร์อาทิตย์นี้

รอยเตอร์รายงานว่า สถานีรถไฟและถนนเชื่อมต่อท่าอากาศยานในเช้าวันนี้การจราจรยังคงปกติ มีตำรวจประจำการบางส่วน ขณะที่ผู้จะเข้าไปในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งเครื่องบิน ก่อนหน้านี้ทางการได้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการชุมนุมที่ท่าอากาศยาน หลังจากที่ต้องปิดทำการไปสองวันเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะผู้ประท้วงไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ด้านบรรษัทเอ็มทีอาร์ (MTR) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแถลงเมื่อวานนี้ว่า ได้รับคำสั่งศาลห้ามผู้ประท้วงรบกวนการให้บริการ หากเกิดการวิวาท ทำลายข้าวของหรือความรุนแรงที่สถานีรถไฟแห่งใด บริการเดินรถที่สถานีนั้น ๆ จะหยุดทันที

นอกจากนัดแนะกันสร้างความกดดันให้แก่เส้นทางเดินทางมาท่าอากาศยานในวันเสาร์อาทิตย์แล้ว ผู้ประท้วงยังจะชุมนุมตามย่านต่าง ๆ ในวันนี้ด้วย และเตรียมเคลื่อนไหวอีกหลายอย่างในหลายสัปดาห์ข้างหน้า เช่น เดินขบวนใหญ่ ผละงานทั่วฮ่องกง นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียนเมื่อเปิดภาคการศึกษาในต้นเดือนหน้า

ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ประท้วงยืนเข้าแถวจับมือกันข้ามย่านต่าง ๆ ทั่วฮ่องกงอย่างสงบ โดยเรียกว่าฮ่องกงเวย์ เลียนแบบบอลติกเวย์หรือบอลติกเชนที่คนสองล้านคนในสามรัฐริมทะเลบอลติกยืนเรียงแถวจับมือกันข้ามพรมแดนเมื่อปี 2532 ประท้วงการปกครองของสหภาพโซเวียต ผู้จัดงานอ้างว่ามีคนเข้าร่วมฮ่องกงเวย์มากถึง 135,000 คน.