สมบัติของชาติกลับสู่ประเทศไทยหลังจากการสู้รบสี่ปี นักสะสมชาวอเมริกันและแพทย์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ส่งสิ่งของศิลปะเชียงเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 46 ชิ้นกลับมายังประเทศไทยนักสะสมได้ส่งสินค้าไปยังกระทรวงต่างประเทศเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม“ สิ่งของที่ลักลอบนำเข้านั้นมีอายุระหว่าง 1,800 ถึง 4,000 ปี

และครั้งหนึ่งเคยเป็นของนักสะสมชาวอเมริกันและแพทย์ไทยที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา พวกเขาตั้งใจจะคืนสมบัติชาติเหล่านี้กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา” วีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว ที่หอสมุดแห่งชาติในกรุงเทพฯสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งคืนซึ่งรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาและกำไลโลหะอยู่ในสภาพดีกรมศิลปากรจะเก็บรักษาคอลเล็กชันที่ส่งคืนและลงทะเบียนก่อนนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คอลเลกชันจะถูกแสดงที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงในอุดรธานีเนื่องจากค้นพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงใกล้เคียง