จากสวนสวรรค์ของคนสระบุรีที่งดงามไปด้วยดอกไม้ป่าสะพรั่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวล แต่ด้วยสภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าดิบแล้ง เต็มไปด้วยหนาม เถาวัลย์ ทางกรมป่าไม้จึงเข้ามาพัฒนาให้เป็น “สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับปลูกรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด

ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ เป็นที่ศึกษาวิจัยพันธุ์พืช และให้บริการความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับพืช ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ครอบคลุมสองฟากฝั่งถนน หากมาจากสระบุรี ทางซ้ายมือจะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานและห้องสมุดพรรณไม้ ทางขวามีพื้นที่กว้างขวางในบรรยากาศร่มรื่น มีลำธารไหลผ่าน จัดเป็นสวนหย่อม ส่วนมากเป็นไม้พื้นบ้าน ประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ 35 วงศ์ พรรณไม้ในวรรณคดี และพรรณไม้สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศ โดยเฉพาะไม้มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่ผู้สนใจ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า สำหรับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่น่าสนในสวนแห่งนี้ เช่น แปลงปลูกพรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด แปลงพรรณไม้หอม แปลงพรรณไม้มงคลที่ปลูกตามทิศ แปลงพืชให้สี แปลงไม้เกียรติประวัติไทย ยังมีทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1,500 เมตร และทางศึกษาพรรณไม้อีกประมาณ 4,000 ชนิด ใครชอบเที่ยวสวน ดูต้นไม้ ชื่นชมพรรณไม้หายาก รับรองว่ามาที่นี่แล้วไม่ผิดหวัง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand