มากกว่าความสนุกคือการได้ความรู้กลับบ้าน คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเยือนสวนเหรียญทองแห่งนี้ ซึ่งเป็นสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง มะขาม มะละกอ ฯลฯ แต่สิ่งที่ทำให้สวนเหรียญทองมีชื่อเสียงนั้น กลับไม่ใช่ผลไม้ แต่เป็น “องค์ความรู้” ในการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยเทคนิคที่เรียกว่า “การฝากท้อง” เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีในปริมาณมาก

สำหรับการฝากท้องที่ว่านี้ เป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่อกิ่งบนตอกลาง ซึ่งจะให้ผลผลิตที่ดี พร้อมทั้งจัดการให้ยอดพันธุ์ดีและต้นตอกลางออกดอกติดผลจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พร้อมๆกัน โดยข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้คือ สามารถปรับเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ได้โดยไม่ต้องโค่นต้นเดิมหรือเพิ่มจำนวนต้นและยังทำให้ได้จำนวนผลผลิตต่อต้นสูงขึ้นด้วยอิ่มเอมกับความรู้ที่ได้ และอย่าพลาดการซื้อผลผลิตจากสวนกลับไปชิมที่บ้านด้วยทางสวนมีจำหน่ายผลไม้สดๆ และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านให้เลือกสรรอีกมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand