สอนให้ลูกกล้าปฏิเสธ การปฏิเสธอย่างจริงจัง ทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง คือสิ่งที่พ่อแม่ควรบอกลูกให้เข้าใจ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

1 ใช้ความรู้สึก+เหตุผล เพราะใช้เหตุผลอย่างเดียวอาจถูกโต้แย้งได้ขั้นตอนที่
2 ปฏิเสธตามตรง โดยคำพูดที่ชัดเจนขั้นตอนที่
3 ขอความเห็นชอบเพื่อรักษาน้ำใจและขอบคุณเมื่อคนชวนยอมรับการปฏิเสธ

ในกรณีที่ถูกเซ้าซี้ควรยืนยันการปฏิเสธและแนะนำให้ลูกหาทางออกดังต่อไปนี้ทางออกที่
1 ปฏิเสธซ้ำ แบบไม่มีข้ออ้าง บอกลาแล้วเดินจากไปทางออกที่
2ต่อรอง ชวนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนทางออกที่
3ผัดผ่อน ยืดเวลาออกไปให้คนชวนเปลี่ยนความตั้งใจ

ขอบคุณ สสส.