องค์การอนามัยโลก ระบุโรคโควิด-19 ร้ายแรงกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถึง 10 เท่า แพร่กระจายเร็วกว่ามาก และชะลอการกระจายช้ากว่ามาก

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้ายแรงกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถึง 10 เท่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายเร็วกว่ามาก และเมื่อแพร่กระจายแล้ว ก็ชะลอการกระจายช้ากว่ามาก พร้อมชี้ว่า เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ละประเทศต้องค่อยๆ ยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาด อย่างช้าๆ และควบคุม ไม่ใช่ยกเลิกมาตรการควบคุมทุกมาตรการพร้อมกัน

โอกาสนี้ องค์การอนามัยโลกได้ระบุถึง หลักเกณฑ์ 6 ประการ ที่ประเทศต่างๆ ควรใช้เป็นเกณฑ์ก่อนพิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งก็คือ มีสัญญาณหรือยังว่าสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว มีมาตรการในการหาผู้ติดเชื้อ ในการตรวจหาไวรัส ในการแยกผู้ติดเชื้อ ในการรักษาผู้ติดเชื้อทุกกรณี และ ในการติดตามผู้ที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อแล้วหรือยัง