อิตาลีเริ่มการตรวจหาสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีกับประชาชนในแคว้นลอมบาร์ดีหรือลอมบาร์เดีย ทางตอนเหนือของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งในอิตาลีและยุโรป เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเมืองอีกครั้ง

แคว้นลอมบาร์ดีมีประชากรหนาแน่นและมีมิลานเป็นเมืองเอก มีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 แล้วเกือบ 13,000 คน จากทั้งประเทศ 25,085 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเผยว่า จะตรวจหาแอนติบอดีกับประชาชนในแคว้นนี้ให้ได้วันละ 20,000 ราย มุ่งตรวจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอาการที่ถูกกักโรค ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย และผู้มีอาการปานกลางก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะตรวจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคหลังวันที่ 29 เมษายน

นายฟรังโก โลกาเตลลี ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอิตาลีกล่าวเมื่อเดือนก่อนว่า การตรวจหาแอนติบอดีจะช่วยให้ทางการรู้ขอบเขตการแพร่ระบาด และจะให้ข้อมูลเรื่องภูมิต้านทานหมู่ เพื่อนำไปใช้พัฒนายุทธศาสตร์เปิดเมืองอีกครั้ง การตรวจพบแอนติบอดีจะบอกได้ว่าบุคคลนั้นเคยติดเชื้อแล้ว บ่งชี้ถึงระดับภูมิต้านทาน ต่างจากการตรวจหาเชื้อด้วยการป้ายสารคัดหลั่งในโพรงจมูกหรือลำคอที่จะบอกได้ว่าบุคคลนั้นกำลังมีเชื้อหรือไม่ ผลการตรวจหาเชื้อในแคว้นลอมบาร์ดีพบว่า ผู้ตรวจร้อยละ 24 มีเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อกันว่า ต้องให้ประชากรร้อยละ 60-70 ติดเชื้อ จึงจะเกิดภูมิต้านทานหมู่ที่จะทำให้เชื้อไวรัสถูกกำจัดไปในที่สุด