ชาวมุสลิมในจังหวัดอาเจะห์ของอินโดนีเซีย ยังคงรวมตัวทำละหมาดกันที่มัสยิด เนื่องในเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล

ที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศของวันเริ่มต้นเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมในจังหวัดอาเจะห์ ซึ่งเมื่อวานนี้มีคนจำนวนมากไปรวมตัวละหมาดที่มัสยิดกันอย่างเนืองแน่น โดยไม่สนใจคำเตือนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางศาสนาที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก และยังพบด้วยว่าคนส่วนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม

ขณะที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลที่จะไม่ไปรวมตัวกันที่มัสยิด แต่มีการละหมาดอยู่ที่บ้านแทน เวลานี้มัสยิดส่วนใหญ่ทั่วอินโดนีเซียยังคงปิดตามมาตรการควบคุมโรคของทางการ ยกเว้นแต่ที่อาเจะห์ คนที่ละหมาดอยู่กับบ้านบางคนบอกว่าไม่ว่าจะละหมาดที่ไหนก็ไม่เป็นปัญหา แต่บางคนก็บอกว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเหมือนอย่างเคย

นอกจากมีคำแนะนำให้ประชาชนละหมาดที่บ้านและทำงานมาจากบ้านแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียยังมีคำสั่งห้ามการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือเครื่องบิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยการห้ามเดินทางทางเรือให้มีผลทันทีในวันนี้ ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินจะเริ่มมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนหน้า ยกเว้นการขนส่งสินค้าและเที่ยวบินที่นำชาวอินโดนีเซียในต่างแดนกลับประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสามารถเดินทางไปตามปกติ

เวลานี้อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตแล้ว 647 คน มากที่สุดในอาเซียน และมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 8,000 คน มากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ที่มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 11,000 คน และเสียชีวิต 12 คน