กรมบัญชีกลางเร่งแก้ปัญหาร้านธงฟ้ารับบัตรคนจนไม่เพียงพอ ผนึกกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ ติดตั้งเครื่องอีดีซี 18,000 เครื่อง ภายในเดือนพ.ย.60 พร้อมสั่งเชื่อมสายแลนตรงเข้าเครื่องรูดบัตรแก้ปัญหาไวไฟอ่อนรูดแล้วไม่ปรื้ด น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (อีดีซี) ว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทย

ได้สรุปแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาร้านธงฟ้าประชารัฐมีจำนวนไม่เพียงพอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยกำหนดกรอบเวลาให้ธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ช่วยกันเร่งติดตั้งเครื่องอีดีซี 9,500 เครื่อง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนต.ค.60 และทยอยติดตั้งเพิ่มเติมให้ครบ 18,000 เครื่องตามเป้าหมายภายในเดือนพ.ย.60 “จากการรวบรวมข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่าผู้มีสิทธินำบัตรไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นจำนวนมาก และแม้ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้ส่งรายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ 18,000 ร้านค้าให้กับธนาคารกรุงไทย ไปตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.60 ที่ผ่านมา แต่ธนาคารกรุงไทยเพิ่งติดตั้งเครื่องอีดีซีได้6,000 เครื่อง ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้มีสิทธิที่มีความประสงค์จะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ”

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ธนาคารกรุงไทยติดตั้งเครื่องอีดีซีแล้วและพบปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ทไวไฟอ่อน เพื่อแก้ไขประเด็นดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณด้วยสายแลนกับเครื่องอีดีซีโดยตรง พร้อมจัดทำคู่มือให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและทำให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews