โครงการช้างเฉลิมพระเกียรติรอยัลเป็นโครงการ ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปีพ. ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้ในระดับใดโดยไม่ต้องเสียปุ๋ยเคมี ขณะนี้โครงการมีฟาร์มโคนมและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงผลผลิตนม

นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเกษตรกรไทยและได้มีโอกาสปลูกข้าวในนาข้าว มีทัวร์ไกด์ประจำและรถจักรยานให้เช่าเพื่อท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้และเพลิดเพลินไปกับสวนผลไม้และทุ่งดอกไม้ป่า