สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอวยพรเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ ระบุขอให้วันอีสเตอร์จงเป็นวันแห่งความหวังของประชาชนในการเอาชนะโควิด-19

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอวยพรเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โดยปราศจากผู้แสวงบุญจำนวนมหาศาลมาร่วมพิธีเฉกเช่นทุกปี เนื่องจากข้อห้ามการรวมกลุ่มกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พิธีนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอวยพรขอให้วันอีสเตอร์จงเป็นวันแห่งความหวังของประชาชนในการเอาชนะโควิด-19 สำนักวาติกันนั้นมีผู้ติดเชื้อ 8 คน ในขณะที่ทั่วประเทศอิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 152,271 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 19,468 คน