สภาวะพักตัวเซลล์ประสาทมีระดับแคลเซียมที่ต่ำมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขายิงแรงกระตุ้นไฟฟ้าแคลเซียมจะหลั่งไหลเข้าสู่เซลล์ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีในการสร้างภาพกิจกรรมนี้โดยการติดฉลากแคลเซียมด้วยโมเลกุลเรืองแสง สิ่งนี้สามารถทำได้ในเซลล์ที่ปลูกในจานทดลองหรือในสมองของสัตว์ที่มีชีวิต

แต่การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบนี้สามารถเจาะเนื้อเยื่อเพียงไม่กี่สิบมิลลิเมตรเข้าไปในเนื้อเยื่อเพื่อจำกัด การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผิวสมอง มีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือเหล่านี้ แต่เราต้องการบางสิ่งที่จะทำให้เราและคนอื่น ๆ มองลึกลงไปในสัญญาณระดับเซลล์ เพื่อให้บรรลุผลนั้นทีมงาน MIT ได้หันมาใช้ MRIซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่รุกล้ำซึ่งทำงานโดยการตรวจจับการมีปฏิสัมพันธ์ของแม่เหล็กระหว่างตัวแทนความคมชัดที่ฉีดและโมเลกุลของน้ำภายในเซลล์ นักวิทยาศาสตร์หลายคนกำลังทำงานเกี่ยวกับเซ็นเซอร์แคลเซียมที่ใช้ MRI