5 ปัจจัยเลือก โรงเรียนอนุบาล ให้ลูก การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกนั้นเป็นปัญหาน่าหนักใจของพ่อแม่เหมือนกัน คำว่าน่าหนักใจเพราะปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมีมากมายล้วนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจจนยากที่จะตัดสินใจ มาดูกันว่า 5 ปัจจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลมีอะไรบ้าง
หาข้อมูลโรงเรียนจากไหน

1.เสริมความมั่นใจด้วยการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์จริง ครอบครัวที่เรารู้จักคุ้นเคย ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ถือเป็นแหล่งข้อมูลทรงคุณค่า แต่ก่อนจะเชื่อ เราต้องสำรวจทัศนคติให้ถ้วนถี่ก่อนว่า “โรงเรียนดีๆ” ในความหมายของคุณพ่อคุณแม่ตรงกับผู้ที่สอบถามหรือไม่

2.อินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะได้ข้อมูล เบื้องต้นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร และมีแนวทางการสอนแบบไหนรวมทั้งเว็บ บอร์ดต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก

3. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. สอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โทร. 0-2668-7123

เตรียมลูกให้พร้อม
ก่อนจะหาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ประการสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่พลาดไม่ได้ คือ การเตรียมลูกให้พร้อมเพราะถึงจะหาโรงเรียนอนุบาลที่คิดว่าดีที่สุดให้ลูกแต่ถ้าลูกไม่พร้อมก็เป็นอันจบกัน มาเตรียมความพร้อมให้ลูก ดังนี้

1.ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ฝึกให้ลูกแต่งตัวเอง กินข้าว เอง ปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นออกนอกบ้านบ้าง รวมถึงการสอนให้บอกความต้องการของตนเองให้ได้

2.เตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ ฝึกให้ลูกมีความอดทนและรู้จักการรอคอย รวมไปถึงฝึก ให้ลูกรู้จักเหตุและผล โดยการใช้เหตุผลมาประกอบการบอกให้ลูกทำ และห้ามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกครั้ง

3.เตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ฝึกให้ลูกสังเกตโลกภายนอกและธรรมชาติรอบๆ ตัว เช่น เสียงนกร้อง เสียงใบไม้ไหว

4.เตรียมความพร้อมด้านกล้ามเนื้อต่างๆ ให้ลูกมีโอกาสได้เล่นหรือทำกิจกรรมที่ได้ใช้มือบ่อยๆ เช่น ต่อบล็อก ต่อจิ๊กซอว์ ปั้นดินน้ำมัน พับกระดาษ ก่อกองทราย ฯลฯ

5.เตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้วยการอ่านนิทานให้ลูกฟังเสมอ ๆ ฝึกให้ลูกอ่านคำต่าง ๆ ที่เห็นรอบ ๆ ตัว เช่น ตัวเลขป้ายทะเบียนรถ ป้ายโฆษณา เป็นต้น

6.กรณีจะให้ลูกเข้าโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนนานาชาติ ต้องฝึกให้ลูกคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ โดยการให้ดูรายการทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษ ฟังวิทยุหรืออ่านนิทานภาษาอังกฤษให้ลูกฟัง และอาจพูดคุยโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับลูกในชีวิตประจำวัน

7.สร้างความคุ้นเคยในการไปโรงเรียนด้วยการพาลูกไปเที่ยวโรงเรียนก่อนเปิดเทอมพาไป พบครูประจำชั้นเพื่อให้ลูกรู้สึกอุ่นใจ รวมทั้งการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งดีๆ ที่จะได้เจอที่โรงเรียน

8.ให้ลูกได้ลองจัดกระเป๋าหนังสือ และลองใส่ชุดนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้ลูกรู้สึกอยากไปโรงเรียน
5 ปัจจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก

การเลือกโรงเรียนอนุบาลมีความสำคัญสำหรับลูกมาก เพราะเป็นก้าวแรกของการศึกษา มาดูกันค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ควรนำมาใช้พิจารณาเลือกโรงเรียนให้กับลูก

1.โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน

ในระบบการศึกษาของไทยแบ่งออกเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็คือค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชน หรือบางโรงเรียนท่านสามารถส่งลูกหลานไปเรียนได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อได้เปรียบตรงนี้ ทำให้ปริมาณเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลมีปริมาณค่อนข้างมาก จึงทำให้โรงเรียนรัฐบาลหลายโรงเรียนจะมีปริมาณที่เด็กเข้าเรียนต่อปริมาณครู ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสัมพันธ์กัน จึงอาจเป็นข้อเสียเปรียบในการพัฒนาของเด็กได้ ส่วนในกลุ่มของโรงเรียนเอกชน นอกจากจะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนก็ถือเป็นตัวแบ่งระดับของโรงเรียนไปในตัว นอกจากนี้โรงเรียนรัฐบาลจะเน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคือ เรียนรู้ตามแนวคิดหกกิจกรรมและไม่เร่งเขียนอ่าน แต่สำหรับโรงเรียนเอกชนจะเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเด่นชัดเช่น การเขียน การอ่าน ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงเรียนรัฐบาลจะเน้นให้เด็กเขียนอ่านมากขึ้น แต่ก็เป็นปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชน

2.หลักสูตรการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากเห็นลูกของตนเองมีความสุขในการเรียน ในกรณีโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่จะจัดการศึกษาเหมือนกัน โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตร บูรณาการเข้ากับกิจกรรมหกกิจกรรม แต่สำหรับโรงเรียนเอกชน บางโรงเรียนจะจัดการศึกษาเช่นเดียวกับรัฐบาล แต่ก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นการศึกษาทางเลือกที่เลือกใช้แนวการจัดการศึกษาแบบอื่นอย่างวอลดอร์ฟ หรือมอนเตสเซอรี่ ซึ่งเรื่องนี้ผู้ปกครองควรต้องศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ที่มี แล้วสอบถามกับทางโรงเรียนว่าใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบไหน เพื่อจะได้เลือกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของลูกของคุณ

3.การเดินทาง

การเลือกโรงเรียนอนุบาลการเดินทางถือเป็นปัจจัยสำคัญมากปัจจัยหนึ่งทีเดียวค่ะ อย่าลืมว่าลูกในวัยอนุบาลอายุประมาณ 3 ขวบเท่านั้นถือว่ายังเล็กมาก โรงเรียนที่ไกลเกินไปจะส่งผลเสียกับเด็กมากกว่าผลดี แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะดีสักแค่ไหนก็ตาม เพราะยิ่งโรงเรียนไกลมากเท่าไหร่ก็จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางมากเท่านั้น โดยเฉพาะชีวิตสังคมเมืองในปัจจัย เด็กอาจจะต้องตื่นก่อนที่ร่างกายเขาจะพร้อมตื่นตามปกติเพื่อที่จะแต่งตัวและเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง และถ้าโรงเรียนที่เลือกให้ลูกนั้นอยู่นอกเส้นทางการไปทำงานตามปกติก็ต้องเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก จึงไม่ควรเลือกโรงเรียนไกลบ้าน คิดดูว่าจะน่าสงสารแค่ไหนหากลูกต้องมาร่วมผจญรถติดบนถนน ต้องออกจากบ้านแต่เช้า กลับถึงบ้านก็เย็น สิ่งสำคัญหากเลือกโรงเรียนที่เดินทางสะอวดหรืใกล้ที่ทำงานพ่อแม่ หลังเลิกเรียนก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการจราจรที่ติดขัดมารับลูกช้า เด็กจะรู้สึกว้าเหว่เพราะเลิกเรียนพ่อแม่ก็มารับเพื่อน ๆ ไปหมดแล้ว เหลือหนูอยู่คนเดียว ไม่เป้นผลดีต่อลูกเลยค่ะ

4.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

แน่นอนหนึ่งในค่าใช้จ่ายก็คือ ค่าเทอม แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษาให้ละเอียดว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญอีกหรือเปล่า เพราะหลายๆครั้งโรงเรียนจะเลี่ยงการเก็บค่าเทอมที่สูง โดยเก็บเป็นค่าอื่นๆ เช่น ค่าการใช้คอมพิวเตอร์ ค่ากิจกรรมพิเศษ หรือแม้กระทั้งค่าแรกเข้า ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะขอเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด และอาจจะต้องถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินของสิ้นเปลืองที่ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ เช่น สมุดของโรงเรียน กระเป๋า เครื่องแบบ บัตรนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี หรือ อนุกาชาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มารับเด็กได้ตอนเย็นๆ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวรถยนต์รับส่งนักเรียน ทั้งหมดนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับ ลูกๆของท่าน หรือยังช่วยในการวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้การส่งลูกๆไปเรียนโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังเพราะการที่ต้องหยุดหรือย้ายโรงเรียนจะมีปัญหาที่ ยุ่งยากต่างๆ ตามมา

5.สภาพแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลที่ดี จะต้องมีสัดส่วนของสิ่งปลูกสร้างและสวนธรรมชาติที่สอดคล้องกัน เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า เด็กอนุบาลจำเป็นต้องได้มีโอกาสสัมผัสดีหรือได้กลิ่นออกซิเจนจากต้นไม้ธรรมชาติมากกว่าการได้เรียนรู้แต่ในห้องแอร์นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลควรมีคือสนามเด็กเล่นที่ แข็งแรง ปลอดภัยต่อเด็กด้วย และถึงแม้ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีสวนที่น่ารื่นรมย์หรือสนามเด็กเล่นที่ดีเยี่ยม แต่ก็ใช่ว่าสิ่งนั้นเด็กจะมีโอกาสได้ใช้ ดังนั้นเราควรมาสำรวจหรือสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยว่า มีการให้เด็กได้เรียนรู้กลางแจ้งบางหรือไม่ หรือสิ่งเหล่านั้นแค่ไปเครื่องประดับเฉยๆ