ลักษณะนิสัยทั่วไปของวัยรุ่น

เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่ลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ หรือความคิด คนเป็นพ่อแม่เองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ไม่เกิดกำแพงขึ้นในความสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักเกิดคำถามอย่างหัวเสียว่า “โตแล้วทำไมถึงคิดไม่ได้” มันจริงหรือเปล่าที่วัยรุ่นควรคิดให้ได้เหมือนร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้น แล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรกัน ลักษณะนิสัยและความนึกคิดทั่วไปของวัยรุ่น (more…)

เคล็ดลับผิวสวย ขาวกระจ่างใส สุขภาพดี

น้ำเปล่ามีคุณประโยชน์มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามีคำตอบสำหรับเรื่องน้ำ แน่นอนค่ะว่าหลายๆท่านนั้นจะต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญๆของร่างกายเรารวมถึงยังส่งไปเลี้ยงสมองและดำรงชีพ หากขาดน้ำ ขาดสารอาหารก็สามารถตายได้ เพราะฉะนั้นแล้วน้ำและอาหารจึงจำเป็นต่อร่างกายซึ่งก็รวมถึงอากาศบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกันมนุษย์นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เปราะบาง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดี และทราบไหมคะว่าน้ำนั้น (more…)

พิจารณาขึ้นทะเบียนฟาร์ม หยุดปัญหาราคาหมูตกต่ำ

พิจารณาการจดทะเบียนฟาร์มสุกรให้เป็นภาคบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมหมูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว ที่ราคาหมูไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมยังไม่มีการรวบรวมขนาดการผลิตของผู้ประกอบการได้ทั้งระบบ จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมที่มีอยู่ประมาณ 195,000 ราย มีผลผลิตหมูขุนออกสู่ตลาดวันละ 45,000-50,000 ตัว (more…)

ความรู้เบื้องต้นสำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

1.ความร่วมมือของผู้ป่วย การรักษานี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการรักษาเป็นตัวเลือกว่าจะทำการผ่าตัดร่วมด้วยหรือไม่ เนื่องจากใช้ระยะเวลานาน หากผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือ จะทำให้ผลการรักษาคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายของแพทย์ สุขลักษณะในการทำความสะอาดช่องปาก การเลือกใช้เครื่องมือตามคำแนะนำแพทย์ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ไปจนถึงความต่อเนื่องในการรักษาที่มีวินัยของผู้ป่วยด้วยว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

2.ความพร้อมของร่างกายและอายุ ผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีภาวะของโรคแทรกซ้อนที่อันตราย และขากรรไกรไม่เจริญเติบโตต่อไปแล้ว ดังนั้นกลุ่มอายุที่เหมาะสมคือช่วง 19-24 ปี แต่ในปัจจุบันแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 10-60 ปี แต่จะได้ผลดีในกลุ่มแรกมากกว่า ถึงกระนั้นไม่ว่าจะช่วงอายุไหน ผู้ป่วยก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษา และเข้าใจถึงกระบวนการดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

3.ความผิดปกติของขากรรไกร ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของขากรรไกรมาก่อน อย่างเสียง “คลิก” เมื่ออ้าและหุบปาก แพทย์จำเป็นต้องรักษาปัญหาจุดนี้ก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้ เพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายตามมา

4.ความเสี่ยงในกระบวนการรักษา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องทราบเสียก่อนว่าในขั้นตอนการศัลยกรรมขากรรไกรจะมีความเสี่ยงร่วมด้วยเสมอ แพทย์จึงจำเป็นต้องบอกให้ผู้ป่วยรับทราบและตกลงพร้อมที่จะรับผลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดด้วยความยินยอมเสียก่อนจึงจะลงมือทำการผ่าตัดให้ ในการรักษาจะไม่มีการรับรองผลที่ออกมาว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผลที่ออกมาอาจจะทำให้ฟันเปลี่ยนตำแหน่ง หรือขากรรไกรเปลี่ยนทิศทางคืนตัวไปในตำแหน่งเดิมได้ ซึ่งแม้จะมีวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ทว่าด้วยความแตกต่างของแต่ละคนจึงทำให้สามารถเกิดความเสี่ยงได้ ดังนั้นการรักษาเหล่านี้จึงจำเป็นต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีความแม่นยำและเชี่ยวชาญในการจัดฟันและศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้าเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลของการรักษาแม้จะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม

5. ระยะเวลาในการรักษา ระยะเวลาในแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติรวมไปถึงการวางแผนการรักษาของทีมแพทย์ ซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยสุดเพียงแค่ 12 เดือน แต่ในบางคนอาจจำเป็นต้องรักษายาวนานถึง 24 เดือนเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้ในกระบวนการจัดฟันก่อนการผ่าตัด อาจมีภาวะ “Decompensation” หรือความผิดปกติของรูปหน้าเกิดขึ้น ทำให้ใบหน้าดูแย่ลงจากเดิมไปจนถึงความผิดปกติของการสบฟันอย่างรุนแรง การเตรียมการในช่วงเวลานี้อาจนานถึง 20 เดือน เพื่อให้ฟันพร้อมสำหรับการผ่าตัด

6. การวางแผนชีวิตประจำวัน เนื่องจากกระบวนการรักษาที่ยาวนาน ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับการรักษาเพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระหว่างที่เข้ารับการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดจะต้องเข้าพบแพทย์ให้ตรงตามนัดทุก ๆ ครั้ง ไม่มีการหยุดผ่อนผันระหว่างการรักษา แพทย์ที่รักษาจะต้องเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เพราะหากไม่ทำตามแผนที่วางไว้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ออกมา และกลายเป็นการเพิ่มระยะเวลาการรักษาที่นานมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ การวางแผนเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ผู้ที่วางแผนตั้งครรภ์ควรให้เลยระยะนี้ไปประมาณ 2-3 ปี เพราะการตั้งครรภ์ในระหว่างรักษาจะทำให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อแม่และเด็ก แพทย์จะทำการหยุดรักษาในทันทีที่ทราบ

7. เลือกแพทย์ที่มีความเชื่อถือได้ ผู้ที่เข้ารับการรักษาไม่ควรตัดสินใจเลือกการรักษาจากราคา แต่ควรเลือกที่ความเชี่ยวชาญของแพทย์เป็นหลัก เพราะด้วยขั้นตอนรักษาที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบได้ง่าย ดังนั้นในการผ่าตัดขากรรไกรจึงจำเป็นต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความแม่นยำมากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการที่ขากรรไกรกลับตัวไปในทิศทางเดิมน้อยที่สุด มิเช่นนั้นอาจจะทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหม่อีกครั้งได้

8. เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยต้องเข้าใจก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมา แม้จะใช้เทคนิคในการรักษาแบบเดียวกัน ทว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกันเสมอไป เพราะบางคนมีการทำงานของเนื้อเยื่อและกระดูกเชื่อมต่อกันช้ากว่า อีกทั้งระดับความผิดปกติที่แตกต่างกันและอายุก็เป็นตัวที่ทำให้ผลออกมาต่างกัน การรักษาจึงเป็นการวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย การเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าในแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ดีขึ้นแตกต่างกัน จึงไม่ควรตั้งความหวังการผลลัพธ์ที่ได้มากจนเกินไป เพราะเป็นเพียงการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ไม่ใช่การศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนรูปใบหน้าอย่างที่หลายคนเข้าใจ

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดเช่นนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล จำเป็นต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง อีกทั้งผู้ป่วยจะต้องมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่มีความซับซ้อน แต่สามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟันและขากรรไกรได้เป็นอย่างดี ก่อนเข้ารับการรักษาผู้ป่วยจึงต้องพิจารณา ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาให้ดีเสียก่อน เพื่อความสมบูรณ์ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Credit https://www.idolsmiledental.com/จัดฟันบางนา/

ยิ่ง ‘เล่น’ ยิ่ง ‘ดี’

เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้จัดเวทีสัมมนาส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็ก “เล่นเพื่อชีวิตเด็ก”เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจแนวคิดพร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็กในประเทศไทย (more…)

เตรียม ท้องถิ่น รับมือ โลกร้อน

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลกทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ต่างเผชิญกับพายุหิมะที่ผิดปกติ ขณะที่ประเทศไทยฝนตกหนัก อากาศเย็นจัดในฤดูร้อน สัญญาณจากธรรมชาติเริ่มเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ในงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (more…)

ตร.สัตหีบนำทีมเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติด

การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เข้าไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้หาวิธีสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากการศึกษาค้นคว้าเห็นว่า โครงการD.A.R.Eซึ่งเป็นโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ต.อ. ชโลธร เปรมปรี ผกก.สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิโรจน์ จริตรัมย์สวป.สภ.สัตหีบ เป็นประธานปิดการฝึกอบรม (more…)

หม่อน : ลดความดันโลหิตสูง

หม่อนนอกจากจะนำใบมาเป็นอาหารเลี้ยงหนอนไหมเพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหมแล้ว หม่อนยังมีประโยชน์ทางยาเช่นกัน โดยใบหม่อนนำมาชงชาดื่มช่วยลดความดันโลหิตสูง หมอพื้นบ้านใช้ผลหม่อนต้มดื่มแก้โรคไขข้ออักเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ เป็นต้น สรรพคุณทางยา 1.เปลือกราก ขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ปรับและเสริมธาตุน้ำขับพยาธิ (more…)

ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่โดยทั่วไปมักเรียกยาปฏิชีวนะว่า “ยาแก้อักเสบ” ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการอักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น หลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้ คออักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ข้ออักเสบจากโรคข้อเสื่อมหรือเก๊าท์ เป็นต้น (more…)