การพกอุปกรณ์สู้ภัย “COVID-19”

การพกอุปกรณ์สู้ภัย “COVID-19” สำหรับประเทศไทยเองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ก็พบการระบาดของ “COVID-19” เช่นกัน และพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันว่าการระบาดภายในประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 เท่านั้น ซึ่งหลายหน่วยงานที่ทำการเฝ้าระวังก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (more…)